Järva vallavalitsus annab teada avaliku menetluse korraldamisest projekteerimistingimuste andmisel avalikku istungit korraldamata

Projekteerimistingimused antakse elamu ehitusprojekti koostamiseks Järva-Jaani alev, Lai tn 61 kinnistule (katastritunnus nr 25702:003:0101, elamumaa 100%).

Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 25.06 kuni 05.07.2024 Järva valla kodulehel www.jarvavald.ee.

Ettepanekuid ja vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõule saab esitada kuni 05.07.2024 aadressil info@jarvavald.ee

Korraldus_EELNÕU

Projekteerimistingimused_EELNÕU