Asenduskoduteenus

Asenduskodu eesmärk on rahuldada lapse põhivajadusi, luua talle turvaline ja arenguks soodne elukeskkond ning valmistada laps ette võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.
Asenduskodus võib elada laps, kelle vanemad ei ole võimelised tema eest hoolt kandma, sest:
• vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud
• vanematele on nende piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja
• vanematelt on vanema õigused ära võetud
• vanematelt on laps ära võetud ilma vanema õiguste äravõtmiseta
• vanemad on eelvangistuses või kannavad karistust vanglas.