Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö spetsialist

Abivallavanema otsealluvuses, struktuuriüksuseta
CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö spetsialist Ülle Müller 5152775 Puhkus: 11.07-31.07.2022