Ametikoht

Nimi

Haridus ja eriala

Vallakantselei

 

 

Vallasekretär

Karin Tenisson-Alev

õigusteaduste magister, haldusjuhtimise magister

Õigusnõunik, andmekaitse spetsialisti ülesannete täitmine

Kristi Laane

magistrikraad õigusteaduses

Vallasekretäri abi, andmekaitse spetsialisti ülesannete täitmine

Jaanika Aava

rakenduslik kõrgharidus, info- ja dokumendihaldus, valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Personalispetsialist

Tea Loodis

rakenduslik kõrgharidus, ärijuhtimine

Sekretär (Järva-Jaani teeninduskeskus)

Inga Riik

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sekretär

Anne Uus

keskeri, agronoomia, valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Sekretär (Koeru teeninduskeskus)

Elle Saks

keskeri, eelkooliealine kasvatus, valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Vallavanema otsealluvuses, struktuurüksuseta

 

 

Meediaspetsialist

Maris Praats

rakenduskõrgharidus, toll ja maksundus

Piirkonnajuht (Albu-Ambla)

Kuldar Tammik

keskeri, agronoom

Piirkonnajuht (Imavere-Koigi)

Kaido Krause

kõrgharidus, sotsiaalteadused

Piirkonnajuht (Järva-Jaani-Kareda)

Veiko Kurim

keskeriharidus

Piirkonnajuht (Koeru)

Alari Teppan

keskeri, kinomehaanik

Finantsosakond

 

 

Finantsjuht

Aime Roosioja

kõrgharidus, rahandus ja krediit

Pearaamatupidaja (Järva-Jaani teeninduskeskus)

Kaja Reinberg

rakenduslik kõrgharidus, raamatupidamine

Ökonomist (Koeru teeninduskeskus)

Krista Lindermann

kõrgharidus, matemaatik

Vanemraamatupidaja (Koigi teeninduskeskus)

Maire Sõrmus

kõrgharidus, kaubandus-ökonoomika

Raamatupidaja

Marje Veedler

kõrgharidus, agronoomia

Raamatupidaja (Aravete teeninduskeskus)

Külli Taalkis

kesk-eriharidus, põllumajanduslik raamatupidamine

Raamatupidaja (Imavere teeninduskeskus)

Liisi Saar

kesk-eriharidus, raamatupidaja - finantsist

Sotsiaalosakond

 

 

Osakonna juhataja

Katre Mägi

magistrikraad, sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö peaspetsialist (Imavere, Järva-Jaani ja Koigi piirkond)

Gerli Soondra

rakenduslik kõrgharidus, sotsiaaltöö

Laste ja perede heaolu peaspetsialist (Imavere, Kareda ja Koigi piirkond)

Eneken Savi

magistrikraad, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

Sotsiaaltöö spetsialist (Albu ja Ambla piirkond)

Natalia Medvedeva

rakenduslik kõrgharidus, sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö spetsialist (Kareda ja Koeru piirkond)

Brigita Palmi

keskharidus

Sotsiaaltöö spetsialist (juhtumikorraldaja)

Andra Turro

kõrgem, sotsiaalteadused

Laste ja perede heaolu spetsialist (Albu, Ambla ja Järva-Jaani piirkond)

Raili Ambos

magistrikraad, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

Laste ja perede heaolu spetsialist (Koeru piirkond)

Inge Jasner

magistrikraad, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

Abivallavanema otsealluvuses, struktuuriüksuseta

 

 

Hariduse peaspetsialist

Anneli Eesmaa

kõrgharidus, algklasside õpetaja, kasvatustöö metoodik

Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö spetsialist

Ülle Müller

magistrikraad sotsiaalteadustes, kultuurikorraldus

Arendus-, ehitus- ja planeeringuosakond

 

 

Osakonna juhataja

Teele Kukk

rakenduskõrgharidus, õigusteenistus

Arenduse peaspetsialist

Triin Tippi

keskharidus

Ehituse ja planeeringute peaspetsialist

Kert Kaasik

keskharidus

Ehituse peaspetsialist

Heli Aade

kõrgharidus, sisearhitektuur

Maakorralduse peaspetsialist

Mati Tatrik

kõrgharidus, metsamajandus

Maakorralduse spetsialist

Mari Maltis

magistrikraad, maakorraldus

Majandusosakond

 

 

Osakonna juhataja

Meelis Kivi

rakenduslik kõrgharidus, kinnisvara korrashoid

Keskkonna peaspetsialist

Triin Tõnisson

magistrikraad, ehitusinsener

Maastiku- ja heakorraspetsialist

Marko Mitt

kõrgharidus, geograafia

Vallavara spetsialist

Valdur Permanson

keskeri, põllumajandus- ja tsiviilehitus

Teede spetsialist

Helle Salum

kõrgharidus, maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine

Haldusspetsialist

Villu Teder