Ajalehe Järva Valla Leht ilmumissageduse, mahu ja hindade kinnitamine

 

 

Ajalehe Järva Valla Leht ilmumissageduse, mahu ja hindade kinnitamine

Järva Valla Leht ilmumissagedus on kaks korda kalendrikuus, v. a juulis, kus ilmub üks leht.

Reklaamitellimused saata lehe toimetajale e-posti aadressil maris.praats@jarva.ee.

Ajalehe Järva Valla Leht reklaamihinnad:

1 moodul (1/48 lk, 45 x 39 m)

10 eurot

2 moodulit (1/24 lk, 94 x 39 või 45 x 82 mm)

20 eurot

4 moodulit (1/12 lk, 94 x 82 mm)

33 eurot

6 moodulit (1/8 lk, 143 x 82 või 94 x 124 mm)

48 eurot

8 moodulit (1/6 lk, 192 x 82 või 94 x 167 mm)

60 eurot

12 moodulit (1/4 lk, 143 x 176 või 290 x 82 mm)

85 eurot

24 moodulit (1/2 lk, 290 x 167 või 143 x 339 mm)

165 eurot

48 moodulit (1 lk, 290 x 339 mm)

312 eurot

reakuulutus

kuni 170 tähemärki 5 eurot, üle 170 tähemärgi 8 eurot.

Tasuta avaldatakse:

  • valla territooriumil asuvatele ettevõtete töökuulutus reakuulutusena või moodulreklaamina
  • õnnitlused ja kaastundeavaldused
  • tänuavaldused
  • MTÜ-de ja seltsingute, mille tegevus toimub Järva valla territooriumil või on suunatud Järva valla elanikele, teated ja reklaam
  • Järva Vallavalitsuse ja  ametiasutuse hallatavate asutuste kuulutused.

 

Kuulutuste ja reklaamide eest tasutakse arvete alusel Järva Vallavalitsuse arvelduskontole EE211010702000622006.