Järva valla Aasta tegu

Auhind Järva valla Aasta tegu antakse igal aastal üksikisikule, isikute grupile, asutusele, ettevõttele või organisatsioonile, kes on teinud teo, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke, nende väärtusi, olnud kõigile vallaelanikele eeskujuks või toonud Järva vallale tuntust.

  • Vallavalitsus teeb valla veebilehe ning ajalehe Järva Valla Leht kaudu vallaelanikele üleskutse esitada vallavalitsusele määratud kuupäevaks ettepanekud auhinna Aasta tegu andmiseks. Vallavalitsus avalikustab saadud ettepanekud ning paneb need vallaelanikele hääletamiseks valla veebilehe, äpi ja ajalehe Järva Valla Leht kaudu. Vallavalitsuse määratud tähtajaks enim hääli saanud auhinna nominendile antakse auhind Aasta tegu. Kui enim hääli saab võrdselt mitu nominenti, antakse auhind Aasta tegu neile kõigile.
  • Aasta tegu auhinnaks on mälestusese. Auhinna andmise kinnitab vallavalitsus oma korraldusega vastavalt rahvahääletuse tulemusele.

Järva valla Aasta tegu 2021

Järva valla Aasta tegu 2021 - Jaani Arena ning selle eestvedajad Ervin Kõll ja Martin Põvvat (Järva-Jaani multispordiväljak)