Järva vallas käesoleval, 2021. a tehtavatest tänavavalgustuse suurematest plaanilistest elektritöödest

6.05.21

Vastavalt Järva Vallavalitsuse poolt kinnitatud Järva valla tänavavalgustuse 2021. a hooldus- ja ehituskavale toimub hetkel SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kaasrahastamisega Järva valla enam amortiseerunud tänavavalgustuse liinide rekonstrueerimise tööprojekti koostamine, mis peaks valmima käesoleva aasta augustis. Projekteerib hanke võitnud Keskkonnaprojekt OÜ. Pärast seda kuulutatakse välja riigihange uute tänavavalgustuse liinide ehitajate leidmiseks.

Tööprojekt (koostas Paide EG OÜ) on valmis ja ehitushanke võitja (Paide EG OÜ) on selgunud Rutikvere bussipeatusesse pilootprojektina päikesepaneelil, tuulegeneraatoril ja akul põhineva autonoomse tänavavalgustuspunkti rajamiseks. Töövõtulepingu järgi peaks objekt valmima käesoleva aasta juuli kuus. Selle objekti ehitusmaksumuseks kujunes 5926,00 EUR. Selle katselise päikesepaneeli ja tuulegeneraatoriga autonoomse tänavavalgustusega püüame valgustada kohalikele elanikele vähemalt Rutikvere küla bussijaama. Kui see tehnoloogia ennast õigustab, siis saab selliseid autonoomseid valgustuspunkte hiljem üles panna ehk mujalegi,  kuhu muidu uue tänavavalgustuse liini ehitus koos Elektrilevi OÜ võrguühendusega liitumisega läheks väga kulukaks.

Töös on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) LEADER projektitoetuse kaasrahastuse abil Koigi Mõisa pargi pargivalgustuse I etapi ehitus. Tööprojekt (maksumus 2520,00 EUR) on valmis. Välja on kuulutatud ka ehitushange, mille hinnapakkumuste esitamise tähtaeg on 21.05.2021. a. Pargivalgustus ise peaks pärast meile sobiliku pakkujaga töövõtulepingu sõlmimist valmima septembri lõpuks käesoleval aastal. LEADER projektitoetust on sellele objektile lubatud 7007,04 EUR. Ehitus ise läheb mõnevõrra kallimaks, mille peame kompenseerima valla omavahenditest.

Hakkasime välja ehitama Järva-Jaani Lai tänava Palliplatsi kinnistul kaasava eelarvega multifunktsionaalse spordiplatsi välisvalgustust ja elektrivarustust. Elektrilevi OÜ-ga on uus võrguühenduse liitumisleping sõlmitud ja praegu ootame Elektrilevi OÜ poolt uue liitumispunkti väljaehitust, et saaksime vajalike elektritöödega edasi liikuda. Selle objekti liitumistasu suurus on 5 064,00 EUR.

Tegeleme pidevalt olemasolevate tänavavalgustusliinide hädapäraste hooldustöödega ja mittepõlevate tänavavalgustuse pirnide (katkiste laternate) vahetusega.

 

Siinjuures kasutan võimalust, et teavitada veel kord meie valla toredaid ja tähelepanelikke kodanikke:

Kui päevasel valgel ajal kuskil asulas või külas tänavavalgustuse pirnid mõnda aega põlevad, siis reeglina on tegemist seal kandis tänavavalgustuse liinide hooldustöödega või mittepõlevate pirnide vahetusega. Selleks tööks lülitatakse töömeeste poolt kontrollitavas tänavavalgustuse piirkonnas tuled põlema ja kontrollitakse tervet piirkonda läbi käies (sõites) mittepõlevad pirnid üle ning seejärel need vahetatakse. See töö on tänavavalgustuse käidu tööprotsessi üks vajalik osa.

 

Järva valda rohkemat valgust ja päikest soovides

Valdor Malva

elektrispetsialist