Järva valla teenetemärk 2020

Ines Kurvits - kes on oma tööalase ja ühiskondliku tegevusega tulemuslikult panustanud Järva valla sotsiaalhoolekande valdkonna arendamisse