Järva valla vapimärk

Järva valla vapimärgi tunnustusavalduse andmiseks esitatakse taotlus vallavalitsusele iga aasta 1. augustiksTaotlused tunnustusavalduste andmiseks edastab vallavalitsus otsustamiseks vallavolikogule.

Ettepaneku esitamiseks tuleb täita taotlusvorm, kus on vaja ära märkida, millist tunnustusavaldust taotletakse, tunnustusavalduse kandidaadi olulised andmed ja põhjendus, miks kandidaat võiks saada taotletava tunnustuse. Taotleja saab esitada Järva valla vapimärgile ühe isiku kandidatuuri.

Vapimärk antakse füüsilisele isikule üks kord kõrgeima auavaldusena Järva vallale osutatud erakordselt väljapaistvate teenete eest. Vapimärgi andmise aluseks võib olla isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Järva vallas.

Autasud annab pidulikult kätte vallavolikogu esimees või tema asendaja Järva valla sünnipäeva pidulikul tähistamisel. 

Järva valla vapimärk 2020

Tuve Kärner - Järva valla ja Piibe maantee turismivõrgustiku südameks oleva Järva-Jaani vanatehnika muuseumide keskuse rajamise eest