Reklaamitellimused saata lehe toimetajale e-posti aadressil arnika.tegelmann@jarva.ee

Ajalehe Järva Valla Leht reklaamihinnad:

1 moodul (1/48 lk, 45 x 39 m)

7 eurot

2 moodulit (1/24 lk, 94 x 39 või 45 x 82 mm)

14 eurot

4 moodulit (1/12 lk, 94 x 82 mm)

25 eurot

6 moodulit (1/8 lk, 143 x 82 või 94 x 124 mm)

32 eurot

8 moodulit (1/6 lk, 192 x 82 või 94 x 167 mm)

40 eurot

12 moodulit (1/4 lk, 143 x 176 või 290 x 82 mm)

54 eurot

24 moodulit(1/2 lk, 290 x 167 või 143 x 339 mm)

110 eurot

48 moodulit (1 lk, 290 x 339 mm)

210 eurot

- reakuulutus (kuni 170 tähemärki) 3 eurot, üle 170 tähemärgi 5 eurot.

Tasuta avaldatakse:

  • töökuulutus reakuulutusena kui ka moodulreklaamina valla territooriumil asuvatele ettevõtetele
  • õnnitlused ja kaastundeavaldused
  • tänuavaldused
  • MTÜ-de ja seltsingute, mille tegevus toimub Järva valla territooriumil või on suunatud Järva valla elanikele, teated ja reklaam
  • Järva Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste kuulutused.

 

Kuulutuste ja reklaamide eest tasutakse arvete alusel Järva Vallavalitsuse arvelduskontole EE211010702000622006.