Teavitus kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotlusest

3.05.22

Järva Vallavalitsus annab teada, et Enefit Green AS esitas 02.05.2022 avalduse (Järva Vallavalitsuse dokumendiregistris 7-1/2022/46-1) sooviga algatada vastavalt planeerimisseaduse §-le 96 lg-le 1 ja § 95 lg-le 1 Järva vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering (KOVEP) ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH).

Eesmärgiks on leida tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad, võttes arvesse sotsiaalseid aspekte (sh kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ning tehnilised võimalused. 

Taotletava kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu alaks on osa Järva valla territooriumist – ligikaudu 430 km2 ala hõlmab endas Imavere ja Koigi piirkondasid, osaliselt ka Kareda ja Koeru piirkondasid (vt joonis).

Vastavalt planeerimisseaduse § 96 lõikele 31 teavitab kohalik omavalitsus eriplaneeringu algatamise taotluse saamisel avalikkust ning annab võimaluse esitada samasisulise taotluse. Taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt 15.06.2022.

Taotlus esitada info@jarva.ee või Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond.

Lisainfo: Arendus-, ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Teele Kukk, e-post: Teele.Kukk@jarva.ee, tel nr 521 8843