Elektrispetsialisti töökohustuseks on organiseerida ja teostada elektrialaseid hooldustöid vallale kuuluvates elektripaigaldistes (tänavavalgustus, vallale kuuluvate paigaldiste elektriprojektidega seonduv, omanikujärelevalve teostamine, vallale kuuluvate hoonete (koolid, lasteaiad, kultuuriasutused pumbamajad jne)  käidu läbiviimise organiseerimine, hoonete ja korterite  elektripaigaldiste korralise auditi läbiviimine,   koostöö elektrialastes küsimustes teiste firmade ja asutustega, KIKi-projektis osalemiseks inventariseerimise läbiviimine jne).

Kuna Järva vald on väga suur territooriumilt ja ka rahvaarvult, siis elektrispetsialist lihtsalt puht füüsiliselt ja logistiliselt (piirab lubatud läbisõidu limiit eraauto kasutamisel ametisõitudeks) ei jõua kõikide valla elanike elektrimuredega tegeleda. Telefoni teel või elektrispetsialisti juures kohapeal nõustamisest ei keeldu.

Tekkinud  küsimustele olen valmis alati vastama.

 

Valdor Malva

elektrispetsialist

Järva Vallavalitsus

Telefon: 5307 1980

E-mail: valdor.malva@jarva.ee