Järva valla finantsjuhtimise kord

2019. aasta eelarve koostamise tingimused ja vormid

2018 aasta eelarve täitmine seisuga 31.12.2018

2018 aasta reservfondi kasutamine

Järva Vallavolikogu istungi protokoll 25. oktoober 2018 nr 10 päevakorrapunkt nr 13

Andrus Mikson andis ülevaate reservfondi kasutamisest (SA Eesti Piimandusmuuseum 15 000 eurot; MTÜ Robootika 1 000 eurot; OÜ Tarrest LT kohtuhagi kompromiss-summa 20 400 eurot; A. H. Tammsaare muuseumi renoveerimistööde lõpetamiseks 6 022 eurot; N.R. hagiga seoses advokaadi teenuse eest 2 310 eurot; ametiauto 383 TKM väljaost 5 247 eurot; ametiauto 614 TJP väljaost 3 938 eurot) ja eelarve täitmisest (selgitas tulusid, kulusid ja investeerimistegevusi) ning teavitas, et hallatavatel asutustel on peagi võimalik interaktiivselt jälgida oma eelarve täituvust ja seisu.

2018 aasta eelarve täitmine seisuga 30.09.2018

Järva valla 2018. aasta 1. lisaeelarve kinnitamine

2018 aasta eelarve täitmine seisuga 30.06.2018

2018. aasta eelarve alaeelarvete konto klassideks liigendatud jaotuse kinnitamine