Järva valla finantsjuhtimise kord

Järva valla 2024. aasta eelarve koostamise tingimuste kinnitamine

Järva valla 2023. aasta eelarve koostamise tingimuste kinnitamine

Alaeelarvete kinnitamine

Järva valla 2023. aasta kolmas lisaeelarve

Alaeelarve kinnitamine

Järva valla 2023. aasta teine lisaeelarve

Alaeelarve kinnitamine

Järva valla 2023. aasta esimene lisaeelarve

Alaeelarvete kinnitamine

Lühiülevaade Järva valla 2023. aasta eelarvest

Järva valla 2023. aasta eelarve eelnõu