Järva valla finantsjuhtimise kord

Järva valla 2023. aasta eelarve koostamise tingimuste kinnitamine

Järva valla 2023. aasta eelarve eelnõu