Järva valla finantsjuhtimise kord

Järva valla 2022. aasta eelarve koostamise tingimuste kinnitamine

2021. aasta eelarve koostamise tingimuste kinnitamine

Järva valla 2021. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine

Järva valla 2021. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine

2021. aasta eelarve koos 1. lisaeelarvega alaeelarvete jaotus kontoklassi detailsuses

Järva valla 2021. aasta eelarve alaeelarvete jaotus kontoklassi detailsuses

Lühiülevaade Järva valla 2021 aasta eelarvest

2021. aasta Järva valla eelarve eelnõu volikogus, valitsuses ja komisjonides

2021. aastal

15.02.2021 Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 2 päevakorrapunkt 1

21.01.2021 Haridus- ja noorsootöökomisjoni koosoleku protokoll nr 2 päevakorrapunkt 1

18.01.2021 Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 1 päevakorrapunkt 10

15.01.2021 Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 1 päevakorrapunkt 2

13.01.2021 Keskkonnakomisjoni koosoleku protokoll nr 1 päevakorrapunkt 1

13.01.2021 Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 1

 

2020. aastal

28.12.2020 Järva Vallavolikogu esimehe KÄSKKIRI nr 1-8/2020/40 "Tähtaja pikendamine"

17.12.2020 Järva Vallavolikogu istungi protokoll nr 11 päevakorrapunkt nr 1 "Järva valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine, 1. lugemine". Ettepanekute esitamise tähtaeg 25. jaanuar 2021 kell 12.00.

11.12.2020 Järva valla 2021. aasta eelarve 1. lugemine, saadetud volikogu liikmetele.

07.12.2020 Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 13 päevakorrapunkt 1 "Järva valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine, 1. lugemine"  

30.11.2020 Järva valla 2021. aasta eelarve, 1. lugemine - esitatud volikogu esimehele

27.11. 2020 Järva Vallavalitsuse istungi protokoll nr 49 päevakorras "Järva valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine"

2021. aasta eelarve eelnõu

30.11.20

Vallavalitsus andis 30. novembril 2020 volikogule üle eelarve eelnõu

Järva valla 2021. aasta eelarve määruse EELNÕU

Järva valla 2021. aasta eelarve määruse EELNÕU Lisa

Seletuskiri