Järva valla finantsjuhtimise kord

2021. aasta eelarve koostamise tingimuste kinnitamine

2020. aasta eelarve koostamise tingimused ja personalikulu vormi kinnitamine

Järva valla 2020. aasta eelarve koos 2. lisaeelarvega alaeelarvete jaotus kontoklassi detailsuses

Järva valla 2020. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine

2020. aasta eelarve koos 1. lisaeelarvega alaeelarvete jaotus kontoklassi detailsuses

2020. aasta eelarve alaeelarvete kontoklassi detailsuses kinnitamine

2020. aasta vallaeelarve eelnõu volikogus, vallavalitsuses ja komisjonides

2020

27.02.2020 Järva Vallavolikogu istung Seletuskiri "Järva valla 2020. aasta eelarve kinnitamine" eelnõu 2. lugemise juurde

20.01.2020 Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 1

16.01.2020 Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 1

15.01.2020 Külaelukomisjoni koosoleku protokoll nr 1

15.01.2020 Keskkonnakomisjoni koosoleku protokoll nr 1

14.01.2020 Kultuuri- ja spordikomisjoni koosoleku protokoll nr 1

13.01.2020 Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 1

09.01.2020 Haridus- ja noorsootöökomisjoni koosoleku protokoll nr 1

 

2019

19.12.2018 Järva Vallavolikogu istungil Järva valla 2020. aasta eelarve, 1 lugemine.

Järva Vallavolikogu istungi protokoll nr 13 päevakorrapunkt 2.  Lõpetada eelnõu esimene lugemine ja suunata eelnõu „Järva valla 2020. aasta eelarve" teisele lugemisele. Ettepanekute esitamise tähtaeg 3. veebruar 2020 kell 12.00.

11.12.2019 Järva valla 2020. aasta eelarve 1. lugemine, saadetud kõikidele volikogu liikmetele.

09.12.2019 Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 11 päevakorrapunkt 1 - Järva valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine, 1. lugemine. Otsustati suunata eelnõu volikogu istungile 1. lugemisele.

06.12.2019 Järva valla 2020. aasta eelarve eelnõu avalikustatud valla veebilehel.

29.11.2019 Järva valla 2020. aasta eelarve, 1 lugemine - edastatud volikogu esimehele.

20.11.2019 Järva Vallavalitsuse istungi protokoll nr 48 päevakorrapunkt 9.3 - Järva valla 2020. aasta eelarve eelnõu. Ülevaade valla 2020. aasta eelarve eelnõust.