Järva valla finantsjuhtimise kord

2019. aasta eelarve koostamise tingimused ja vormid

2019. aasta reservfondi eraldised

Järva valla 2019 aasta eelarve täitmine seisuga 30.09.2019

2019. aasta eelarve täitmine seisuga 31.03.2019

2019. aasta eelarve eelarvete kontoklassi detailsuses kinnitamine

2019. aasta vallaeelarve eelnõu volikogus, vallavalitsuses ja komisjonides

2019

28.02.2019 Järva Vallavolikogu istung Seletuskiri Järva Vallavolikogu määruse „Järva valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine" eelnõu  2. lugemise juurde

14.02.2019 Järva Vallavalitsuse istungi protokoll nr 7 päevakorrapunkt 22 Informatsioonide all 22.1 Ülevaade 2019 Järva valla eelarve vastuvõtmise eelnõu kohta laekunud muudatusettepanekutest

06.02.2019 Järva Vallavolikogu Kultuuri- ja spordikomisjoni koosoleku protokoll nr 1 päevakorrapunkt 1

06.02.2019 Kell 12.00 Järva valla 2019. aasta eelarve eelnõu muudatusettepanekute tähtaeg.  Laekus 6 ettepanekut.

05.02.2019 Järva Vallavolikogu Keskkonnakomisjoni koosoleku protokoll nr 2 päevakorrapunkt 1

05.02.2019 Järva Vallavolikogu Külaelukomisjoni koosoleku protokoll nr 1 päevakorrapunkt 1

05.02.2019 Järva Vallavalitsuse istungi protokoll nr 6 päevakorrapunktid 16 ja 17

05.02.2019 Järva Vallavolikogu Sotsiaalkomisjoni koosoleku ptotokoll nr 2 päevakorrapunkt 1

04.02.2019 Järva Vallavolikogu Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 2 päevakorrapunkt 1

31.01.2019 Järva-Jaani teeninduskeskuses toimus 2019. aasta eelarve seminar.

 

2018

20.12.2018 Järva Vallavolikogu istungil Järva valla 2019. aasta eelarve, 1 lugemine.

Järva Vallavolikogu istungi protokoll nr 12 päevakorrapunkt nr 3 Lõpetada eelnõu esimene lugemine ja suunata eelnõu "Järva valla 2019. aasta eelarve" teisele lugemisele. Muudatusettepanekute tähtaeg 6. veebruar 2019 kell 12.00.

11.12.2018 Eelarve- ja majanduskomisjon arutas koosolekul ja otsustas suunata Järva valla 2019. aasta eelarve eelnõu volikogu istungile 1. lugemisele.

07.12.2018 Järva valla 2019. aasta eelarve 1. lugemine, saadetud kõikidele volikogu liikmetele.

06.12.2018 Järva valla 2019. aasta eelarve eelnõu avalikustatud valla veebilehel.

04.12.2018 Järva Vallavalitsuse istungi protokoll nr 50 päevakorrapunkt 13 Volikogu eelnõud Järva valla 2019. aasta eelarve, 1. lugemine – on edastatud volikogu esimehele, volikogu liikmetele edastatakse 7. detsembril.

30.11.2018 Järva Vallavalitsus andis Järva valla 2019. aasta eelarve eelnõu üle volikogule esimehele.

27.11.2018 Järva Vallavalitsuse istungi protokoll nr 49 päevakorrapunkt 12 Volikogu eelnõud Vallavalitsus vaatas üle volikogule detsembrikuu istungil otsustamiseks esitatavate määruste ja otsuste eelnõud ja päevakorra kavandi s.h. volikogu määruse eelnõu „Järva valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine".