Järva vallavalitsus annab teada avaliku menetluse korraldamisest projekteerimistingimuste andmiseks ilma avalikku istungit läbi viimata

Järva vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Järva-Jaani alevis, Raudtee tn 17 kinnistule elamu ja ühe abihoone ehitusprojekti koostamiseks. Järva vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi viimata.

Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas ootame 09.03.-19.03.2023 k.a. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Järva vallavalitsuses ja veebilehel https://jarvavald.ee/avatud-menetlusega-2023.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@jarva.ee 09.03.-19.03.2023 k.a.

 

Korralduse eelnõu

Projekteerimistingimuste eelnõu

Ehitusprojekti eskiis

Järva vallavalitsus annab teada avaliku menetluse korraldamisest projekteerimistingimuste andmiseks ilma avalikku istungit läbi viimata

Järva vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Järva-Jaani alevis, Soo tn 13a kinnistule kahekordse elamu ja kuni kolme abihoone ehitusprojekti koostamiseks. Järva vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi viimata.

Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas ootame 09.03.-19.03.2023 k.a. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Järva vallavalitsuses ja veebilehel https://jarvavald.ee/avatud-menetlusega-2023.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@jarva.ee 09.03.-19.03.2023 k.a.

 

Korralduse eelnõu

Projekteerimistingimuste eelnõu

Asendiplaan