Korraldatud olmejäätme jäätmeleping on võimalik sõlmida AS Eesti Keskkonnateenuste kodulehel

Asjaajamisjuhised keskkonna valdkonnas

 

Keskkonnainspektsiooni teavitage numbril 1313 juhtudel, kui märkate:

 • keskkonnareostust või reostusohtu
 • ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust
 • jäätmete ebaseaduslikku ladestamist
 • massiliselt surnud loomi, linde või kalu
 • loomade julma kohtlemist
 • muud keskkonnaalast õigusrikkumist
 • küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise tuleohutusnõuete rikkumised

 

Järva valla järelevalvespetsialisti, Meelis Laurmanni, teavitage numbril 522 9005 või e-posti aadressil Meelis.Laurmann@jarvavald.ee järgmistel juhtudel:

 • kinnistute heakorraprobleemid
 • Järva valla koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumine

Järva valla keskkonna peaspetsialisti, Leiger Metsalu, teavitage numbril 510 9733 või e-posti aadressil Leiger.Metsalu@jarvavald.ee järgmistel juhtudel:

 • jäätmekäitluse probleemid
 • muud keskkonnaalased probleemid

Järva valla hanke- ja keskkonnaspetsialisti, Marko Mitti, teavitage numbril 5192 0267 või e-posti aadressil Marko.Mitt@jarvavald.ee järgmistel juhtudel:

 • hulkuvad lemmikloomad
 • ohtlikud puud

 

Samuti võib kirjutada Järva Vallavalitsuse e-maili aadressile info@jarvavald.ee või helistada numbrile 5341 3625.