Järva valla arengukava 2018-2025

Vanad eelarvestrateegiad ja arengudokumendid

Albu Arengukava 2011-2020 ja Tegevuskava_2011-2020

 

Ambla valla arengukava ja eelarvestrateegia 2014-2020

Ambla valla arengu seire 2016 aasta kohta

Ambla valla ARENGUKAVA 2014-2020, kõik osad, muudetud 16.10.2014 määrusega nr 11

Ambla valla arengukava seire ja ülevaade majanduskeskkonnast 2014

Ambla valla arengukava 2014-2020
Ambla valla ARENGUKAVA 2014-2020, I osa, üldosa
Ambla valla ARENGUKAVA 2014-2020, II osa, seisund ja üldhinnang valdkonniti aastal 2013
Ambla valla ARENGUKAVA 2014-2020, III osa, arenguvisioon ja selle elluviimine
Ambla valla ARENGUKAVA 2014-2020, IV osa, tegevuskava ja selle teostamise strateegia
Ambla valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2014-2020 kinnitamine
Ambla valla arengukava aastateks 2014-2020 avalik seminar
Ambla valla arengukava aastateks 2014-2020 avalikustamise teated
Ambla Vallavolikogu majandus ja eelarvekomisjoni 28. augusti koosoleku protokoll nr 30
Ambla valla arengukava aastateks 2014-2020 avalikku väljapanekule suunamine
Ambla valla arengukava aastateks 2014-2020 valla profiili küsitluse küsimused ja vastuste kokkuvõtte
Ambla valla arengukava aastateks 2014-2020 elanike küsitluse küsimused ja vastuste kokkuvõte
Ambla valla arengukava aastateks 2014-2020 töörühma esmaste koosolekutest osalejad ja juhtrühma protokoll
Ambla valla arengukava aastateks 2014-2020 koostamise töörühmade moodustamine
Ambla valla arengukava aastateks 2014-2020 algatamise otsus

 

Imavere valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2015-2023

 

29.09.2016 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 15 "Järva-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2023"

Lisa: JÄRVA-JAANI VALLA EELARVESTRATEEGIA 2016-2023

27.04.2017 Järva-Jaani Vallavolikogu otsus nr 13 "Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2016-2023 ülevaatamine"

Lisa: HINNANG Järva-Jaani valla arengukava täitmisele 2016. aastal

29.09.2016 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus nr 14 "Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2016-2023 vastuvõtmine"

Lisa: JÄRVA-JAANI VALLA ARENGUKAVA 2016-2023

 

Kareda valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

Kareda valla arengukava aastateks 2014-2020 (muudetud Kareda Vallavolikogu 17.08.2016.a. määrusega nr 17)

 

Koeru valla eelarvestrateegia 2016-2021

Koeru valla arengukava 2014-2026, arengukava tegevusplaankorraldus "Koeru valla arengukava muudatusettepanekute avalikustamine"

 

Koigi valla arengukava, arenguvisioon 2030

Koigi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021