Ametikoht

Nimi

Haridus ja eriala

Vallakantselei

 

 

Vallasekretär

Karin Tenisson-Alev

õigusteaduste magister, haldusjuhtimise magister

Õigusnõunik, andmekaitse spetsialisti ülesannete täitmine

Kristi Laane

magistrikraad õigusteaduses

Vallasekretäri abi, andmekaitse spetsialisti ülesannete täitmine

Jaanika Aava

rakenduslik kõrgharidus, info- ja dokumendihaldus, valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Personalispetsialist

Tea Loodis

rakenduslik kõrgharidus, ärijuhtimine

Sekretär (Järva-Jaani teeninduskeskus)

Inga Riik

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sekretär

Anne Uus

keskeri, agronoomia, valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Vallavanema otsealluvuses, struktuurüksuseta

 

 

Meediaspetsialist

Maris Praats

rakenduskõrgharidus, toll ja maksundus

Finantsosakond

 

 

Finantsjuht

Aime Roosioja

magistrikraad, majandusteadlane, rahandus ja krediit

Pearaamatupidaja

Kaja Reinberg

rakenduslik kõrgharidus, raamatupidamine

Ökonomist

Krista Lindermann

kõrgharidus, matemaatik

Vanemraamatupidaja

Maire Sõrmus

kõrgharidus, kaubandus-ökonoomika

Raamatupidaja

Marje Veedler

kõrgharidus, agronoomia

Raamatupidaja

Külli Taalkis

kesk-eriharidus, põllumajanduslik raamatupidamine

Raamatupidaja

Liisi Saar

kesk-eriharidus, raamatupidaja - finantsist

Sotsiaalosakond

 

 

Osakonna juhataja

Katre Mägi

magistrikraad, sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö peaspetsialist (Imavere, Järva-Jaani ja Koigi piirkond)

Gerli Soondra

rakenduslik kõrgharidus, sotsiaaltöö

Laste ja perede heaolu peaspetsialist (Albu, Ambla ja Järva-Jaani piirkond)

Raili Ambos

magistrikraad, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

Sotsiaaltöö spetsialist (Albu ja Ambla piirkond)

Natalia Medvedeva

rakenduslik kõrgharidus, sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö spetsialist (Kareda ja Koeru piirkond)

Brigita Palmi

keskharidus

Sotsiaaltöö spetsialist (juhtumikorraldaja)

Andra Turro

kõrgem, sotsiaalteadused

Laste ja perede heaolu spetsialist (Imavere, Kareda ja Koigi piirkond)

 

 

Laste ja perede heaolu spetsialist (Koeru piirkond)

Inge Jasner

magistrikraad, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

Abivallavanema otsealluvuses, struktuuriüksuseta

 

 

Hariduse peaspetsialist

Anneli Eesmaa

kõrgharidus, algklasside õpetaja, kasvatustöö metoodik

Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö spetsialist

Ülle Müller

magistrikraad sotsiaalteadustes, kultuurikorraldus

Arendus- ja majandusosakond

 

 

Arendus- ja majandusosakonna juhataja

Triin Tippi

keskharidus

Arenduse peaspetsialist

   

Ehituse peaspetsialist

Kert Kaasik

keskharidus

Ehituse peaspetsialist

Heli Aade

kõrgharidus, sisearhitektuur

Maakorralduse peaspetsialist

Mati Tatrik

kõrgharidus, metsamajandus

Planeeringute ja GIS peaspetsialist

 

 

Järelevalvespetsialist

Meelis Laurmann

rakenduskõrgharidus, politseinik

Keskkonna peaspetsialist

 

 

Maastiku- ja heakorraspetsialist

Marko Mitt

kõrgharidus, geograafia

Vallavara spetsialist

Valdur Permanson

keskeri, põllumajandus- ja tsiviilehitus

Teede peaspetsialist

Helle Salum

kõrgharidus, maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine