Abitaja - telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus eakatele, üksikutele ja erivajadustega inimestele

Koostöös Eesti Puuetega Inimeste Koja, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Hiiumaa vallaga viiakse ellu projekti, milles raames pakutakse tasuta telefonipõhist nõustamis- ja suhtlemisteenust üksikutele eakatele ja erivajadustega inimestele.

Projekti üheks eeskujuks on juba aastaid Suurbritannias töötav telefoniliin  "Silver line - helpline for old people" https://www.thesilverline.org.uk/, mis pakub nõustamist  ja tuge üksikutele eakatele inimestel. Sarnast mudelit püütakse sisse töötada ka Eestis.

Kuidas Abitaja teenus toimib?

1) Pakume suhtlemisteenust, mis pakub üksindust tundvatel inimestele võimaluse regulaarselt suhelda. Aitame leida abivajajatele vabatahtliku, kellega iganädalaselt vestelda ning kellest saab abivajajale n-ö telefonisõber. Kõned on konfidentsiaalsed ja tasuta ning vabatahtlikud on eelnevalt läbinud taustakontrolli. Teenusega liitumiseks tuleb helistada numbrile 6500 650 või täita registreerimisankeet meie koduleheküljel: https://www.abitaja.ee/abivajaja

2) Igapäevastes küsimustes saavad abivajajad helistada tööpäeviti (E-R 9.00-17.00) numbril 6500 650 meie nõustajatele. Pakume laiapõhjalist nõustamis- ja infoteenust erinevates elukorraldust puudutavates küsimustes („elukorralduslik infotelefon" tähendab erinevaid teemasid - piltlikult ID kaardi pikendamise tingimustest kuni teatri mängukavadeni), esmane sotsiaalne ja ühiskondlik nõustamine jms. Keerulisemate küsimuste ja probleemide korral aitame leida vajalikud kontaktid (nt suuname kõne edasi konkreetsele nõuande- ja abiliinile).

Projekt käivitus 1. juulil ning saadud on  palju positiivset tagasisidet -  teenus on vajalik ning täidab oma eesmärki. Teenuse ja projekti kohta saab rohkem lugeda:

Projektist: Abitaja teenus käivitub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi (ESF) projekti "Erivajadustega inimestele telefonipõhise nõustamis- ja suhtlemisteenuse väljaarendamine", projekti number 2014-2020.2.02.19-0274 raames. Projektiga käivitatakse hooldatavatele nende üksilduse ja sotsiaalse eraldatuse leevendamiseks telefonipõhine info-, nõustamis- ja suhtluskanal, mis vähendab hooldajate hoolduskoormus ja suurendab nende tööturul osalemise võimalusi.