Järva valla ettevõtlusauhind

Järva valla ettevõtlusauhinnale tunnustusavalduse andmiseks esitatakse taotlus vallavalitsusele iga aasta 1. augustiksTaotlused tunnustusavalduste andmiseks edastab vallavalitsus otsustamiseks vallavolikogule.

Ettepanekute esitamiseks tuleb täita taotlusvorm, kus on vaja ära märkida, millist tunnustusavaldust taotletakse, tunnustusavalduse kandidaadi olulised andmed ja põhjendus, miks kandidaat võiks saada taotletava tunnustuse. Taotleja saab esitada igale Järva valla ettevõtlusauhinnale ühe kandidatuuri.

Järva valla ettevõtlusauhind antakse ettevõtjale või ettevõttele, kelle tegevus on jätnud olulise jälje vallakogukonna ellu ja mõjutanud positiivselt piirkonna arengut.

Autasud annab pidulikult kätte vallavolikogu esimees või tema asendaja Järva valla sünnipäeva pidulikul tähistamisel.

Järva valla ettevõtlusauhind 2023

Järva-Jaani Auto OÜ  kelle tegevus on jätnud olulise jälje vallakogukonna ellu ja mõjutanud positiivselt piirkonna arengut