Järva valla tänukiri

Ettepaneku Järva valla tänukirja saamiseks tuleb täita taotlusvorm, kus on vaja ära märkida, millist tunnustusavaldust taotletakse, tunnustusavalduse kandidaadi olulised andmed ja põhjendus, miks kandidaat võiks saada taotletava tunnustuse.Taotluse Järva valla tänukirja andmiseks saab esitada igal ajal.

Järva valla tänukiri on Järva valla autasu, mis antakse üksikisikule, juriidilisele isikule, isikute grupile või kollektiivile valla poolse tänuavaldusena. 

Järva valla tänukirja tunnustusavaldusele saab taotleja esitada mitme isiku kandidatuuri.

Järva valla tänukirjad 2023

Enda Trubok – võistulugemise „Hansenist Tammsaareni" algatamise, pikaajalise alalhoidmise ning järjepidevuse kandmise eest seoses võistulugemise 20. aastapäevaga