Järva valla teenetemärk

Järva valla teenetemärgi tunnustusavalduse andmiseks esitatakse taotlus vallavalitsusele iga aasta 1. augustiksTaotlused tunnustusavalduste andmiseks edastab vallavalitsus otsustamiseks vallavolikogule.

Ettepaneku esitamiseks tuleb täita taotlusvorm, kus on vaja ära märkida, millist tunnustusavaldust taotletakse, tunnustusavalduse kandidaadi olulised andmed ja põhjendus, miks kandidaat võiks saada taotletava tunnustuse. Taotleja saab esitada tunnustusavaldust Järva valla teenetemärgile mitme isiku kandidatuuri.

Järva valla teenetemärk antakse üks kord austusavaldusena füüsilisele isikule silmapaistva saavutuse või valla huvides tegutsemise eest.

Autasud annab pidulikult kätte vallavolikogu esimees või tema asendaja Järva valla sünnipäeva pidulikul tähistamisel. 

Järva valla teenetemärk 2021

Valdis Rikkinen - kogukonna toetamise eest

Taiga Laur - pikaajalise tööalase ja ühiskondliku tegevuse ning tulemusliku panustamise eest Järva valla tervisedenduse ja spordivaldkonna arengusse

Heidi Arula - pikaajalise tööalase ja ühiskondliku tegevuse ning tulemusliku panustamise eest Järva valla haridusvaldkonna arengusse

Ester Valdvee - pikaajalise tegevuse eest koduloo- ja loodusuurimise valdkonnas ning vallakogukonna arendamisse panustamise eest