Jälgi valla eelarve 2020 täitmist

 

JÄLGI VALLA EELARVE TÄITMIST REAALAJAS

 

Järva valla eelarvet on edaspidi võimalik jälgida päevase täpsusega. Interaktiivne avalik valla eelarve vaade võimaldab jälgida eelarve täitmist, investeeringute teostavust ja reservfondi eraldisi. Andmeid sünkroniseeritakse igapäevaselt raamatupidamise programmiga.

Vaates on kuvatud viis akent:

1. Koondvaade, kus on toodud eelarve koondsummad

2. Põhitegevuse tulud, kus on esitatud tulud kontode detailsusega

3. Põhitegevuse kulud, kus on esitatud kulud tegevusalade alaeelarvete detailsusega

4. Investeerimistegevus, kus on esitatud investeeringud tegevusvaldkondade põhiselt koos ning suuremad investeeringud on toodud eraldi

5. Reservfond, kus on kajastatud reservfondi eraldised koos selgitusega

Igas aknas on tabeli andmed nähtavad graafikutega. Kui soovite näha mingit konkreetset rida, siis tuleb hiirega vajutada selle nimetusele. Näiteks: soovite koondvaates näha  põhitegevuse maksutulusid siis vajutage nimetusele "MAKSUD". Endisesse vaatesse tagasi minekuks vajutage samale nimetusele uuesti.

 

Järva vallavanem Rait Pihelgas: "Edaspidi on võimalus jälgida eelarvet päevase täpsusega. See on oluline läbipaistvuse suhtes ning Järva valla finantsosakond on palju vaeva näinud, et sellist vaadet huvilistele kuvada. Leian, et sellisel kujul visualiseering on soovijatele mugav kasutamiseks ja eelarve ning selle seisuga tutvumiseks."

 

Kuna tegu on pilootprojektiga võib alguses tekkida vaates tõrkeid ja ebatäpsusi. Juhul kui teil on küsimusi, ettepanekuid või märkusi siis andke neist  teada e-posti aadressil info@jarva.ee